CZASOPISMO STUDENTÓW POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

Reklama
Czasopismo Studentów Politechniki Świętokrzyskiej „Studentnik"
Aleja Tysiąclecia P.P. 7, bud. C, pok 114 ½

25-314 Kielce

tel. 34 24 134, studentnik@gazeta.pl

Cennik ogłoszeń obowiązuje od 1.01.2009

Rodzaj reklamy

Ilość kolorów

Strony

Ilość emisji

Cena jednostkowa
netto (PLN)

Strona A4

4 (pełny kolor)

2,19 lub 20

1

200

 

 

 

3

150

 

1 kolor (czarny)

4-16

1

150

 

 

 

3

100

½ strony A4

4 (pełny kolor)

2,19 lub 20

1

150

 

 

 

3

100

 

1 kolor (czarny)

4-16

1

70

 

 

 

3

50

¼ strony A4

1 kolor (czarny)

4 - 16

1

30

Insertowanie ulotek

1 szt.

0,08

Strona internetowa

Banner 400x50

Str. główna

1 mies.

50

www.studentnik.tu.kielce.pl

 

 

3 mies.

40

 

 

 

6 mies.

30

 

 

Dow. podstrona

1 mies.

30

 

 

 

3 mies.

25

 

 

 

6 mies.

20

 

Banner (inny rozmiar)

 

 

cena do uzgodnienia

Artykuł sponsorowany

1 kolor (czarny)

5 - 18

1

od 150

W przypadku większej ilości emisji ogłoszeń cena do uzgodnienia.

Dane osoby kontaktowej: Mateusz Ołtuszyk 0 501 568 497

Pobierz cennik reklam (*.PDF)


Banner naszej strony

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,79,0"
id="banner" width="400" height="50" border="1">
<param name="movie" value="http://www.studentnik.tu.kielce.pl/flash/banner.swf">
<param name="bgcolor" value="#ffffff">
<param name="quality" value="High">
<param name="allowscriptaccess" value="samedomain">
<embed type="application/x-shockwave-flash"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
width="400" height="50"
name="banner" src="http://www.studentnik.tu.kielce.pl/flash/banner.swf"
bgcolor="#ffffff" quality="High" allowScriptAccess="samedomain"
></embed>
</object>


Administracja | Statystyki | Created by Jakub Chaba | Wszelkie prawa zastrzeżone - Studentnik ® 2011